Hopp til innhold

Fusjon mellom Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby

Aurland Ressursutvikling, med datterselskap Flåm AS, og Myrkdalen Fjellandsby slår seg sammen. Det fusjonerte selskapet blir en av Norges største reiselivsaktører, med en årlig omsetning på 1 milliard kroner for alle tilknyttede selskaper, 500 helårs- og deltidsansatte og mer enn 1,2 millioner gjester i året. Selskapet planlegger å vokse videre etter coronakrisen.

Fusjon mellom Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby

Sammenslåingen er en perfekt kombinasjon som det er jobbet med over lengre tid. Flåm er et av verdens mest populære reisemål, med Flåmsbana og vakre Nærøyfjorden som hovedattraksjoner, og flest besøkende i sommersesongen. Myrkdalen er en populær vinterdestinasjon, med en klar utviklingsstrategi innenfor det aktive helårssegmentet.

Fremover kan vi dermed tilby en uslåelig kombinasjon av ski, fjell og fjord i noe av det mest fantastiske landskapet Fjord Norge har å tilby. Ambisjonene er store og med dette baner vi vei for en spennende tid med fokus på helårsutvikling.

Selskapene vil komplimentere hverandre på en unik måte. Dette vil gjøre oss i stand til å satse enda sterkere på fremtiden. Vi gleder oss til å sette i gang med videreutviklingen i dialog med våre gode kunder og samarbeidspartnere.

De respektive selskapene vil bestå, men nå i en ny konsernstruktur. Kontaktpersoner og kundeforhold forblir som før. Fusjonen får ingen konsekvenser for dagens kundeforhold på det nåværende tidspunkt.

Ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon. Vi ser fram til et videre godt samarbeid.

For full pressemelding, les mer HER

Selskapsstruktur ARU-konsern

Aurland Ressursutvikling AS med datterselskap og deleide selskap utvikler og driver reiseliv og reiselivsprodukt. Bedriften, som er lokalisert i Flåm i Aurland komune, markedsfører og selger reiseopplevelser i nasjonale og internasjonale markeder. Selskapet er eid av SIVA Eiendom Holding AS (36.5 %), Aurland Eige AS (30,8 %), Sogn Sparebank (9,7 %) og Schage (23,0)

Historisk tidslinje

Aurland Ressursutvikling og det heleide datterselskapet Flåm AS har, sammen med alliansepartnere og deleide selskap, bidratt til å utvikle et reisemål i verdensklasse. Da virksomheten ble etablert i 1997, hadde pilene peket nedover i lengre tid både for Flåmsbana og for reiselivet i regionen. Gjennom kundeorientering, et blikk for regionen sitt potensiale og betydelige investeringer har man lagt stein på stein og utviklet et reisemål som resten av reiselivs-Norge henter inspirasjon fra.

Forretningside, Visjon og verdier

Strategisk retning for ARU konsernet

Virksomhetsområde

Konsernet omfatter følgende virksomhetsområder

  • Salg og markedsføring – distribusjon av produkt og opplevelser i det internasjonale markedet, gjennom egen digital distribusjonskanal
  • Overnatting og servering – Fretheim Hotel med tilhørende lobby bar og restaurant, Heimly Pensjonat, Toget Kafé, Flåm Bakeri og Hotel Aurlandsfjord (fra 2020)
  • Merchandise – salg av egenutviklede produkt og souvenirer i butikkene Flåmsbanemuseet (butikk og museum), Flåm Store og Flåm Exclusive
  • Aurland Skofabrikk – produksjon og salg av den tradisjonsrike Aurlandskoen, vesker og annet tilbehør. Utvikling, produksjon og salg av ny modell under merkevaren Aurlands
  • Forretningsutvikling – utvikle nye produkt lokalt og regionalt, samt ta en rolle i utvikling av nye reisemål
  • Flåmsbana – salg, drift og utvikling av tog opplevelsen Flåmsbana mellom Flåm og Myrdal, driftet av selskapet Flåm Utvikling (eid 50/50 mellom ARU og Vy)
  • The Fjords – drift og utvikling av fjordbaserte reiselivsopplevelser på Nærøyfjorden, Geirangerfjorden og Lysefjorden (eid 50/50 mellom Flåm AS og Fjord1 ASA)

Pr 31.12 2019 hadde Flåm AS 80 faste tilsatte. I tillegg har selskapet over 100 sesongmedarbeidere.

I hele Flåm-klyngen er det pr 31.12 2019 120 faste tilsatte og det har arbeidet om lag 250 sesongmedarbeidere gjennom 2019.

Flåm AS sin bærekraftstrategi – visjon nullutslepp

Klimautfordringene er globale og reiselivet som næring må også ta sitt ansvar for en bærekraftig utvikling. Kundene sine preferanser er i endring, der flere og flere reisende velger sine reisemål basert på klimamessige fotavtrykk.

Bærekraftstrategi

I 2019 har Flåm AS etablert en bærekraftstrategi for selskapet. Denne er basert på FN sine bærekraftsmål. Selskapet gjennomgår nå alle virksomhetsområder og skal utarbeide handlingsplaner for disse som bygger opp under strategien om å utvikle Flåm til et nullutslepps reisemål.

Samarbeidsparter

Flåm AS samarbeider med ulike aktører i sitt bærekraftsarbeid. Lokalt er Aurland kommune, Aurland Hamnevesen og Visit Sognefjord viktige samarbeidsparter. I tillegg har selskapet inngått avtale med viktige nasjonale aktører. De mest sentrale er DNVGL: Samarbeidspartner knyttet til implementering av kvalitetssystem for å følge opp og måle bærekraftarbeidet vårt.
Bellona: Samarbeidspart i utvikling av selskapet sin bærekraftsstrategi. Viktig medspiller i dialogen med fagmiljø og politikere med tanke på bæerekraftig utvikling, særlig knyttet til cruise. Bellona har også en sentral rolle i vårt initiativ mot hamnevesen, cruise rederlag, kommune og lokalt næringsliv for å skape en felles bærekraftig utvikling i Flåm.

Cruise

Flåm AS samarbeider tett med Aurland Hamnevesen for å se på konsekvenser og tiltak, samt arbeide for en miljøvennlig cruise-politikk i Flåm.

Styret i Aurland ressursutvikling

Ledergruppen

Økonomiske rapporter

Årsregnskap

Tertialrapporter

2018 T1 2020
2017 T3 2019
2016 T2 2019
  T1 2019
  T3 2018
  T2 2018
  T1 2018
  T3 2017
  T2 2017
  T1 2017